નૂતનવર્ષાભિનંદન

 

દિવાળીના દીવડાનો પ્રકાશ આપના જીવનમાં

અઢળક પ્રેમ પાથરે અને દુ:ખોને અંધકારની જેમ દૂર કરે…

નવું વર્ષ તમારા જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સંપત્તિ

લાવે એ જ શુભેચ્છા…

હિના પારેખ તથા પરિવાર

Share this

2 replies on “નૂતનવર્ષાભિનંદન”

  1. તમને અને તમારા પરિવારને પણ સુખ સમૃદ્ધિ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય અને એમાંથી અમને પાર્સલ મોકલાવો એવી શુભેચ્છા 🙂

  2. તમને અને તમારા પરિવારને પણ સુખ સમૃદ્ધિ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય અને એમાંથી અમને પાર્સલ મોકલાવો એવી શુભેચ્છા 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.