સાહિબ-સપ્તક (૧) – નીતિન વડગામા

સાહિબ, જરા ઝંખીએ ઝાંખી.

ભાંગેલી ભીતરની બારી અમે ઉઘાડી રાખી.

 .

ક્યાં કહીએ કે અમને આપો સૂરજ આખેઆખો ?

એકાદા કિરણની આંગળીએથી ચપટીક ચાખો.

 .

એક પલકમાં ઓગળશે આ જીવની બધી તુમાખી.

સાહિબ, જરા ઝંખીએ ઝાંખી.

 .

ઝીણો એ ઝબકારો ઉલેચે અઢળક અંધારા,

થીજી જાતા અચરજઘેલી આંખોના પલકારા !

 .

પાર કરાવે પદ નાનકડું,નાની અમથી સાખી.

સાહિબ, જરા ઝંખીએ ઝાંખી.

 .

( નીતિન વડગામા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.