જિંદગી જીવી ગયો – કિરીટ ગોસ્વામી

એક બસ, તારા વિચારે, જિંદગી જીવી ગયો,

એટલે લાગ્યું-વધારે, જિંદગી જીવી ગયો.

 .

સ્હેજ તારી લાગણીમાં ડૂબકી માર્યા પછી,

સાવ કો’ નોખા કિનારે, જિંદગી જીવી ગયો.

 .

ભીતરે તો ફક્ત તારા એકની સંગત હતી;

ભીડમાં સૌ સાથ બ્હારે, જિંદગી જીવી ગયો.

 .

પાસ તારી આવવાનો એ જ તો રસ્તો હતો :

મોજથી દુનિયાના દ્વારે, જિંદગી જીવી ગયો.

 .

મનમાં, તારા પ્રેમની મસ્તી હતી તેથી જ તો –

પળ ધરા, બે-પળ સિતારે, જિંદગી જીવી ગયો.

 .

( કિરીટ ગોસ્વામી )

Share this

6 replies on “જિંદગી જીવી ગયો – કિરીટ ગોસ્વામી”

  1. કવિશ્રી કિરીટ ગોસ્વામીની બહુજ ભાવસભર ગઝલ માણવા મળી…..કવિએ રદિફને સાંગોપાંગ નિભાવ્યો અને કાફિયાની પણ સરસ સંગત મળી અભિવ્યક્તિને.
    -અભિનંદન.

  2. કવિશ્રી કિરીટ ગોસ્વામીની બહુજ ભાવસભર ગઝલ માણવા મળી…..કવિએ રદિફને સાંગોપાંગ નિભાવ્યો અને કાફિયાની પણ સરસ સંગત મળી અભિવ્યક્તિને.
    -અભિનંદન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.