કોના વિષે – સોનલ પરીખ

શું હોઈ શકે

એકલતાની પરાકાષ્ઠા ?

 .

તારી ગેરહાજરીમાં જે અનુભવતી હતી તે ?

પણ તેમાં તો એક અર્થ હતો :

એક કારણ હતું;

એક દુ:ખભર્યું પણ આકર્ષણ હતું

 .

તો શું હોઈ શકે એકલતાની પરાકાષ્ઠા ?

તારી હાજરીમાં આજકાલ

જે અનુભવાય છે તે – કદાચ

 .

ઘટ્ટ ખાલીપણાની

ભેંકાર ભીંતો

ને શૂન્યતાની ચારે બાજુથી

ધસી આવતી છત

 .

આ શબ્દની બારી તો મળી છે

શ્વાસ લેવા,

પણ કોના વિષે વિચારીને

હું ફૂંક મારું

મારા ફેફસામાં ?

 .

( સોનલ પરીખ )

Share this

2 replies on “કોના વિષે – સોનલ પરીખ”

 1. સુંદર કવિતા.

  ‘…. આ શબ્દની બારી તો મળી છે

  શ્વાસ લેવા,..’
  આ આશ્વાસન પણ કંઇ ઓછું નથી.

 2. સુંદર કવિતા.

  ‘…. આ શબ્દની બારી તો મળી છે

  શ્વાસ લેવા,..’
  આ આશ્વાસન પણ કંઇ ઓછું નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.