કુંડાળામાં આવો ! – ‘વિવશ’ પરમાર

આથમતા સૂરજના અજવાળામાં આવો,

વૃક્ષ કહે છે પંખીને, માળામાં આવો.

 .

પાંગરવા દો આજ વસંતોને મારામાં,

તમને ગમતી મૌસમના ગાળામાં આવો !

 .

મારા તો વૈશાખ અને ચૈતર સોનેરી,

ભરબપ્પોરે પીળા ગરમાળામાં આવો.

 .

કટકે કટકે ક્યાં લગ કરવી કથા આપણી ?

ઘટના થઈને સાજણ સરવાળામાં આવો.

 .

ઇન્દ્રધનુષી રંગો પથરાશે દરિયામાં,

શ્વેત સ્વપ્ન સંગાથે પરવાળામાં આવો.

 .

જનમ-મરણના ફેરાઓથી કંટાળ્યો છું;

મુક્તિ દેવા મારા કુંડાળામાં આવો !

 .

( ‘વિવશ’ પરમાર )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.