ચાલ આપણે – દુર્ગેશ ઉપાધ્યાય

ચાલ આપણે એકબીજાને કાગળ લખીએ,

ભીતરના ગમને આંખોમાં સાજળ લખીએ.

 .

ભાગ્યતણી રેખા બધી અટવાઈ ગઈ છે,

લાવ, હથેળી તારી રે, કો’ વાદળ લખીએ.

 .

દૂર દૂર છો રહ્યાં આપણે પ્રેમ સંબંધે,

પતંગિયાંની પાંખો પર કો’ વાવડ લખીએ.

 .

નજર મળ્યાની વાત આમ શું વિસરી જાઓ,

આજ ઘેરાતી આંખોમાં કો’ કાજળ લખીએ.

 .

રાત-દિવસ છે સથવારો જો વિરહનો તો,

પાંપણના ઓવારે હવે કો’ ઝાકળ લખીએ.

 .

( દુર્ગેશ ઉપાધ્યાય )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.