ભીંત – કમલ વોરા

images

(૧)

આ ભીંતને અહીં સ્પર્શો

અહીંથી ડાબી બાજુ તરફ

બે હાથ આગળ વધો

પછી ત્રણ વેંત નીચે ઊતરો

ત્યાં

તમને એક સોંસરું છિદ્ર મળશે

એ છિદ્રમાંથી

ભૂરું આકાશ જોઈ શકાશે.

 .

(૨)

દૂરની ક્ષિતિજે

આથમી જતા

સૂર્યને

ભીંત

ઊંચી થઈ થઈને

જુએ છે.

 .

(૩)

ક્યારેક

આ ભીંત

કાગળની માફક

ધ્રુજે છે.

 .

(૪)

માછલીઓની જેમ

પર્ણોના પડછાયા

ભીંતની ત્વચા પર તરે

ત્યારે

ઊંડે ઊતરે ગયેલ

ભીંતના પગોને બાઝેલી

રાતી માટી

સળવળે છે.

 .

(૫)

તિરાડોથી ભરાયેલ

આ ભીંતને

બારણું નથી.

 .

(૬)

શું કરું

તો

ભીંત જાગે ?

.

( કમલ વોરા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.