આવ તો ઉત્સવ બને – દિલીપ જોશી

પૃથ્વીનો બિસ્તર બને’ને આ ગગન પાલવ બને !

સાથ જો તારો મળે તો આયખું વૈભવ બને !

.

એટલું તારા વિષે જાહેરમાં હું કહી શકું,

તું નથી તો કૈં નથી, તું આવ તો ઉત્સવ બને !

 .

તું ઉપસ્થિત થા નહીં તો હું કરી લઉં અલવિદા,

બેઉનું હોવું પરસ્પર સૃષ્ટિનો કલરવ બને !

 .

શબ્દથી જે થઈ શકે તે મૌનથી પણ થઈ શકે,

સાંકડી શેરી મજાના મર્મનો ઉદ્દભવ બને !

 .

ક્યાંક છે તારાપણું ને ક્યાંક છે મારાપણું,

બસ અહમ ઓગાળશું તો આપણું ગૌરવ બને !

 .

ભીનું ભીનું સાંજનું એકાન્ત છે ને તુંય છો,

બીજું કૈં ક્યાં જોઈએ મોસમ સ્વયં આસવ બને !

 .

( દિલીપ જોશી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.