સમંદર – સૌમ્ય જોશી

તારે કાંઠે કિલ્લા સર્જે એક મજાનું બાળ સમંદર

અરજ આટલી માન બને તો આગળ વધવું ટાળ સમંદર

 .

એક માછલી તરતાં બચતાં છેવટ સમજી મર્મ કથાનો

માછીમારથી શું ડરવાનું સૌથી મોટી જાળ સમંદર

 .

હું કોશિશનું તરણું પકડી કાંઠાઓની આશમાં તડપું

ક્યાં છોડે છે આ કચ્ચીને વળગેલો પ્રેમાળ સમંદર

 .

હું ઊંડા બેચાર શ્વાસ લઈ તળિયાઓની શોધમાં નીકળું

નફ્ફટ થઈ ને ઊંડે ઊંડે ચણતો જાતો માળ સમંદર

.

થાક્યા પગના વલોપાતને સ્પર્શી પાછો કેમ પડે છે

માનવમહેરામણ છે મંથન રોજિંદી ઘટમાળ સમંદર

.

( સૌમ્ય જોશી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.