હેપ્પી બર્થડે “મોરપીંછ”

birthday-balloons-6th

.

તારી જો હાક સુણી કોઇ ના આવે, તો એકલો જાને રે!
એકલો જાને, એકલો જાને, એકલો જાને રે!

.

( રવીન્દ્રનાથ ટાગોર )

Share this

2 replies on “હેપ્પી બર્થડે “મોરપીંછ””

  1. અરે એકલા શું કામ જાવું ? અમે પણ સાથે છીએ જ ને 🙂

    ખુબ ખુબ શુભકામનાઓ , બ્લોગ માટે હિના દીદી .

    [ બાપ રે , છ વર્ષ થઇ ગયા ! મારે તો અત્યાર’થી જ આવતા વર્ષ’નાં ફાંફા છે 😉 ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.