મોરપીંછું-પ્રીતમ લખલાણી

૧.
માર્ગમાં
ક્યાંય જો તમને
મોરપીંછું નજરે ચઢી જાય
તો ?
સમજજો
હવે ગોકુળ નથી બહુ દૂર !

૨.
લ્યો, તમારે
રાધાને પત્ર લખવો છે,
તો કરો સરનામું
C/o. મોરપીંછું !

૩.
જો મોરપીંછને બદલે
માથે સોનાનો
મુગટ હોત તો ?
શું માધવ આટલી નિરાંતે
વાંસળીના સૂર
છેડી શક્યા હોત ખરા ?!

૪.
હોઠમાં તણખલું ચાવતી રાધાને
ગોપીએ પૂછ્યું :
માધવના પ્રેમમાં કવિએ રચેલ ગીત
જો
વાંસળીની ધડકન હોય તો,
અછાંદસ શું હશે ?
કાનજીના રેશમી, વાંકડિયા કેશમાં,
લહેરાતું મોરપીંછું.

( પ્રીતમ લખલાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.