મોર-પ્રીતમ લખલાણી

૧.
રોંઢે ફળિયામાં
બે-ચાર પીંછા
ખેરવી ઊડી ગયેલ મોર.
ઢળતી સાંજે
હળવો ફૂલ-ફટાક થઈને
બેઠો હોય છે
ગામને પાદર
મહેકતો થોરની વાડે !

૨.
મોરને કળા કરતો જોવા
મારા ફળિયે
સાંજ સમયે
સુગંધ પણ ઊતરી આવે છે
રાતરાણીની ડાળથી !

૩.
સીમના સેઢે
વૈશાખની ધોમધખતી બપોરે
કુંવારી કન્યાની
ચૂંદડી લહેરાઈ જાય
સાંભળીને
મોરનો ટહુકો !

૪.
મીરાં
ઓશીકાના ખોળિયે
તેં ભરેલ
રંગીન મોર
તારી યાદમાં
રાતભર મારા
સ્વપ્નના ઝરુખે
ટહુકા કરે છે.

૫.
શ્રાવણની
ઝરમર વરસતી સાંજે
મીરાં
આજે પણ
તારી યાદમાં
થનગનતું હોય છે
મારુંમન
મોર બનીને.

( પ્રીતમ લખલાણી )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.