હરપળ-દિવ્યા રાજેશ મોદી

હું તને માંગતી રહી હરપળ,
વાંચ મારી નજરમાં તું કાગળ !

પ્રેમની જોઈ લો પરાકાષ્ઠા;
આંખ ભીની હતી, હૃદય વિહ્વળ !

કેટલા સ્વપ્ન રાતને ચૂભ્યાં ?
એ જણાવે પથારી પરનાં સળ !

જિંદગીભર મને રહી અવઢવ,
નામ તારું પ્રણય હતું કે છળ ?

સાથ થોડા સમયનો નિર્મિત છે,
તે છતાં ફૂલને ગમે ઝાકળ !

હું નદી તો બની શકું કિન્તુ;
બંધ કોઈ નથી, નથી ખળખળ !

દ્વાર હૈયાના બંધ છે તો યે,
ખટખટાવે છે કોણ આ સાંકળ ?

( દિવ્યા રાજેશ મોદી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.