HANGOVER-ગુણવંત શાહ

તરડાઈ ગયેલી સાંજે

શહેરની લથડતી હવામાં

ઠોકર ખાતી ગુમનામ સડક પર

વિખૂટો પડેલો હું

લાલલીલીપીળી

ટ્રાફિક લાઈટોના આટાપાટા વટાવીને

મારા ફ્લેટ પર પહોંચું છું

ત્યારે

બારણા પરની

નેઈમપ્લેટ પર ધૂળ જામેલી હોય છે.

ઘરમાં

રેડિયોસેટ છે;

ટીવીસેટ છે;

ટીસેટ છે;

ડિનરસેટ છે;

માત્ર

એક હું જ

અપસેટ છું!

( ગુણવંત શાહ )

Share this

14 replies on “HANGOVER-ગુણવંત શાહ”

 1. રેડિઓસેટ નથી,
  ટીવીસેટ નથી,
  ટીસેટ નથી,
  ડિનરસેટ નથી,
  તો પણ હું અપસેટ નથી.
  વાહ .. સરસ વાત

 2. રેડિઓસેટ નથી,
  ટીવીસેટ નથી,
  ટીસેટ નથી,
  ડિનરસેટ નથી,
  તો પણ હું અપસેટ નથી.
  વાહ .. સરસ વાત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.