Skip links

દીવો થયો નહીં

ફેલાઈ ગઈ’તી રાત, પણ દીવો થયો નહીં;

મેં આદરી’તી વાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

નભ-માંડવેથી કોઈ સમેટી રહ્યું હતું

તારાઓની બિછાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

વેળા થઈ’તી મંગળા દેવારતીની લ્યો !

મ્હોર્યુંતું પારિજાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

અજવાળું વાટ જોતું હતું ઘરની આડશે;

ધાર્યું કરી શકાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

મનમાં તો ભાવ, શબ્દ અને લયનો હણહણાટ;

નક્કી ગઝલ લખાત, પણ દીવો થયો નહીં.

.

( ભગવતીકુમાર શર્મા )

Leave a comment

  1. સુંદર ગઝલ અને રદિફ પણ નવો જણાયો…
    ચોથા શેરમાં મને લાગે છે ટાઇપિંગ એરર છે,આડાશ ને બદલે આડશ હોવું જોઇએ.

  2. સુંદર ગઝલ અને રદિફ પણ નવો જણાયો…
    ચોથા શેરમાં મને લાગે છે ટાઇપિંગ એરર છે,આડાશ ને બદલે આડશ હોવું જોઇએ.