આત્મકથા – બકુલ બક્ષી

આપણે ચાલ્યા હતા સાથેસાથે

તને સીડીઓ મળતી ગઈ

મને સાપ ગળતા ગયા.

.

થોડી સમજૂતીથી

ઘણું ભોગવી શક્યો હોત

પણ ક્યારેય ન આવડ્યું

સંબંધોની ત્રિરાશિ માંડતા;

મારા જીવનનો દાખલો

ખોટો પડ્યો.

.

વર્ષોના પ્રવાહમાં

દિશાશૂન્ય તણાયા પછી,

જીવનસંધ્યાની

ગોધૂલી વેળાએ,

યાદોના પડછાયા

બન્યા હમસફર.

.

અને થાકેલી આંખોએ

સપનાની બારીએથી જોયું

સમયના આંગણમાં

રમતું બાળપણ.

.

( બકુલ બક્ષી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.