ચાલી નીકળો – છાયા ત્રિવેદી

તપતો સૂરજ ખિસ્સે રાખી, ચાલી નીકળો,

ખુદનો પડછાયો ઉપાડી, ચાલી નીકળો !

.

કિનારા તોડીને દરિયા ઉમટશે સામટા,

મુઠ્ઠીમાં પૂનમને દાબી, ચાલી નીકળો !

.

લ્હેરાતાં ઉગશે ખેતર ત્યાં ઈન્દ્રધનુષનાં,

સૂકી ભોંમાં, સપનાં વાવી ચાલી નીકળો !

.

ચોગરદમ ઘુમશે મોસમ વાસંતી, શોધવા-

ટહુકાઓ કંઠે છૂપાવી ચાલી નીકળો

.

વીંધ્યે રાખો પોતીકાં અઢળક આકાશને,

વરસાદી યાદોને ચાખી, ચાલી નીકળો !

.

( છાયા ત્રિવેદી )

Share this

4 replies on “ચાલી નીકળો – છાયા ત્રિવેદી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.