એક ઉંબરા પર – કાજલ ઓઝા વૈદ્ય

એક ઉંબરા પર ઝાટકા સાથે તોડીને જે ફેંકી દીધું તેં,

એ તારે માટે બંધન હતું…

અને, મારે માટે અવલંબન.

ભૂલો હોય છે –થાય છે, સૌની,

પ્રમણભાન તો હોય ને, સજા આપતી વખતે ? !

 .

પહેલી વાર પોતાના પગ પર ચાલતાં શિખેલું બાળક

કદાચ, પડી જાય..પડી પણ જાય !

એક કે એકથી વધુ વખત,

તોય,

પગ કાપીને ફેંકી શકાય ? માત્ર સજારૂપે ?

 .

પંખીને પાંજરાની સલામતીનો અહેસાસ થયા પછી

મુક્તિની સજા ફટકારવાનો અધિકાર છે, કોઈને ?

 .

માગણીઓ નકારી શકાય…

અધિકારો અવગણી શકાય…

પણ લાગણીઓને – સંવેદનાઓને

આમ સાવ ખંખેરીને સ્વસ્થતાપૂર્વક

કેમ ચાલી જઈ શકે, કોઈ પણ ?

 .

એક વ્યક્તિ પાસે એનો અર્થ – એનું અસ્તિત્વ

એનું અવલંબન ખૂંચવી લેવાની સજા…..

…શું આટલો મોટો કોઈ પણ ગુનો છે ખરો?

 .

( કાજલ ઓઝા વૈદ્ય )

Share this

6 replies on “એક ઉંબરા પર – કાજલ ઓઝા વૈદ્ય”

  1. SAJA ANE LAGNI SATHE SHKYA CHE?
    CHHATA SAJANE BAHANE LAGNE NE SPRSTI SAVANDNA O NE LAGNI O NO SPARSH ANUBHAVVO GAME CHHE.
    KAUSHIK

  2. SAJA ANE LAGNI SATHE SHKYA CHE?
    CHHATA SAJANE BAHANE LAGNE NE SPRSTI SAVANDNA O NE LAGNI O NO SPARSH ANUBHAVVO GAME CHHE.
    KAUSHIK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.