હવે મૃગજળ – મુકેશ જોષી

.

હવે મૃગજળ મને તો બહુ વહાલ કરે છે

હાથ સ્હેજ લંબાવું ભીનો કરવા

છતાં રેતીના બાચકા ન્યાલ કરે છે

 .

તરવા માટે હવે રેતી ને

આંખેથી ઝરવા માટેય હવે રેતી

ઈચ્છાના સાગરની કોણે કરી હશે

આવડી તે મોટી ફજેતી

અટકળની લહેરો તો આવી આવીને

ચૂંટી ખણીને સવાલ કરે છે

આ મૃગજળ તને કેમ વહાલ કરે છે.

 .

શ્વાસોથી ફૂંકાતી કાળઝાળ લૂ :

રોજ શેકાતા જીવતરના ઓરતા

પાણીનું નામઠામ સાંભળ્યા છતાં

હજુ હોઠ નથી આછુંય મ્હોરતા

દરવાજે ટાંગી ગયું કોઈ સૂરજ

ને કિરણો આ ઘરમાં ધમાલ કરે છે

જાણે જીવતરમાં ઝાંઝવાનો ફાલ ખરે છે

 .

( મુકેશ જોષી )

Share this

3 replies on “હવે મૃગજળ – મુકેશ જોષી”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.