લઘુકાવ્યો, હાઈકુ, તાન્કા, મુક્તક…

.

(૧)

પંખી

 .

મેં

એક દિવસ

એક પંખીને પૂછ્યું:

‘તને માણસ થવું ગમે ?’

તો પંખી કાંઈ ન બોલ્યું

ને ઊડી ગયું આકાશમાં !

.

( મધુકાન્ત જોષી )

 .

(૨)

 .

અછત અને પ્રાપ્તિ

.

પહેલાં હતું કે શું ખાવું ?

આજે થતું કે ખાવું શું !

 .

( જગન્નાથ રાજગુરુ )

 .

(૩)

.

મા

એક અક્ષરનો

મહાનિબંધ

 .

( જગન્નાથ રાજગુરુ )

.

(૪)

હીંચકો

 .

અહીં

આ જગ્યાએ

પહેલાં હીંચકા હતા.

હવે છે:

માત્ર હીબકાં !

 .

( મધુકાન્ત જોષી )

(૫)

 .

હમદર્દ

 .

તમે ઈચ્છો તે દર્દીને રક્તદાન

કદાચ ન પણ કરી શકો;

કેમ્કે દરેકનું એક

ચોક્કસ બ્લડગ્રુપ હોય છે.

પણ તમે કોઈ પણ વ્યક્તિના

દુ:ખના ભાગીદાર

જરૂર બની શકો છો…

કેમકે આંસુને

ગ્રુપ જેવું કશું હોતું નથી.

( મદનકુમાર અંજારિયા ‘ખ્વાબ’)

.

(૬)

 .

આંસુ : આંખોએ

ગોળાકાર ચિતરેલી

ચીસ ગળાની

( ‘પ્રભુ’ પહાડપુરી )

 .

(૭)

 

વૃક્ષોતિ

 .

કોઈ પણ ભેદભાવ વગર

સૌને મારી છાયામાં

બેસવા દઉં છું…

એ આશાએ કે

આમાંથી કોઈ તપસ્વી જેવો

પથિક આવી બેસે

અને મને

છાંયડો મળી જાય !

 .

( મદનકુમાર અંજારિયા ‘ખ્વાબ’ )

 .

(૮)

 .

વ્યથાઓ ફરી બારમાસી બને છે !

ફરી શૂન્યતાઓ સુવાસી બને છે !

તરે છે ફરી શક્યતાના તરાપા,

ફરી ઝંખનાઓ ખલાસી બને છે !

 .

( નિર્મિશ ઠાકર )

 .

(૯)

 .

ત્યારે અને અત્યારે

 

પેલી જૂના ઘરમાં

કશું નહોતું

આપણે હતાં.

આ નવા ફ્લેટમાં

બધું છે

આપણે નથી !

 .

( દેવરાજ ચૌહાણ )

 .

(૧૦)

 .

રામના પુસ્તકમાંથી

મને મળ્યું

શબરીના બોરનું

એક પાનું…

 .

( અબ્દુલ ગફાર કાઝી )

 .

(૧૧)

 

તાન્કા

 .

રંગ ફુવારો

ઊડ્યો, આભ રચાયું

મેઘધનુષ

ભૂલકાંની આંખમાં

વિસ્મયનો દરિયો

 .

( ધનસુખલાલ પારેખ )

 

(૧૨)

 .

 

ખરેલા ફૂલો

વીણે – આંગણા મહીં

એકલો વૃદ્ધ

 .

( મુસ્તાક એમ. શેખ )

Share this

8 replies on “લઘુકાવ્યો, હાઈકુ, તાન્કા, મુક્તક…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.