મીરાંબાઈ છે – મહેશ શાહ

મોળું નહિ માપે મીરાંબાઈ છે

પંથ એનો પરમ વિનાનો નહિ કાપે, મીરાંબાઈ છે.

 .

ડગલે ને પગલે એનો સાંવરિયો દીસે

જે કંઈ કરે તે એના મોહનને મિષે:

સંગ એનો શરણ વિનાનો નહિ રાખે, મીરાંબાઈ છે.

 .

મૂક્યું મેવાડ કર્યું વૃંદાવન વ્હાલું

ગોવિંદને ગાતું એવું મંજીરું ઝાલ્યું:

રંગ એનો ભગવા વિનાનો નહિ રાખે, મીરાંબાઈ છે.

 .

શામળે સમાવ્યાં એને હૈયામાં સ્થાપી

આનંદે ઓળઘોળ ગ્રંથિઓ ઉથાપી:

છંદ એનો ભજન વિનાનો નહિ રાખે, મીરાંબાઈ છે.

 .

( મહેશ શાહ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.