માંડી વાળું છું..!! – એષા દાદાવાળા

આમ તો પચ્ચીસ વર્ષમાં કશું ખાસ બદલાયું નથી

સિવાય કે

લગ્નની પહેલી વર્ષગાંઠે

તેં ગિફ્ટ કરેલું હીરાનું મંગળસૂત્ર

પોલિશ્ડ કરાવવાનું થયું છે

 .

બાકી

બધું એમનું એમ જ છે

જો ને લગ્નનાં પચ્ચીસ વર્ષ પછી

હજી પણ તને બ્યૂ રંગનું શર્ટ સ્યૂટ થાય જ છે ને..?

તોય મને ઘણીવાર મન થાય

 .

તને પૂછવાનું કે

હજીપણ તારી આંખે મારાં સપનાં આવે ?

હજીપણ અનાયાસે મારો હાથ તારાં હાથને અડી જાય

તો ઝણઝણી ઊઠે કશુંક અંદર ?

હજીપણ ઓફિસની ફાઈલો વચ્ચેથી

તારું મન મારી પાસે છટકી આવવા ઉધામાઓ કરે ?

ઘણીવાર

તું

ઓફિસેથી પાછો ફરે ત્યારે

તને ભાવતી વાનગીઓ રસોડામાં તારી રાહ જોતી હોય અને

 .

તું

ભૂખ નથી કહીને બેડરૂમમાં ચાલ્યો જાય

ખાલી એટલી જ મિનિટો માટે લાગી આવે મને..

પણ પછી તો હું સાવ સ્વસ્થ હોઉં

અને તારાં શર્ટને બટન ટાંકવા બેસી જાઉં

 .

કે

જૂનાં આલ્બમ્સને

ફરીફરીને જોયા કરું

 

બાકી

સાવ સાચું કહું ?

ઓફિસેથી તને આવતાં મોડું થયું હોય

 .

અને મને

જ્યારે જ્યારે

ઘડિયાળ બંધ થઈ ગઈ હોવાનો ભાસ થયો છે

ત્યારે ત્યારે

મેં મંગળસૂત્રને પોલિશ્ડ કરાવવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો છે..!!

 .

( એષા દાદાવાળા )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.