તું જો છે તો – હનીફ સાહિલ

તું જો છે તો ખાસ છે દિવસ

કેફ, મસ્તી, વિલાસ છે દિવસ.

 .

મારી આંખોમાં ઉઘડતાં પુષ્પો

મારા સ્વાસો સુવાસ છે દિવસ.

.

વેલ જાણે ચડે દીવાલો પર

આ પ્રસરતો ઉજાસ છે દિવસ

 .

તારા ચહેરાથી ચાંદની વરસે

કેશ કાળા અમાસ છે દિવસ

 .

તું જો છે તો આ રંગરાસ બધે

તું ન હો તો ઉદાસ છે દિવસ

.

હોઠ પર તારા સ્પર્શની લિજ્જત

તોય અણબૂઝ આ પ્યાસ છે દિવસ

. .

એક તારાથી આ ગઝલ છે હનીફ

તું જો છે તો આ પ્રાસ છે દિવસ.

 .

( હનીફ સાહિલ )

Share this

2 replies on “તું જો છે તો – હનીફ સાહિલ”

  1. वो रो-रो कर कहती रही मुझे नफ़रत है तुमसे,
    मगर एक सवाल आज भी परेशान किये हुए की –
    अगर नफ़रत ही थी तो वो इतना रोई क्यों…???

  2. वो रो-रो कर कहती रही मुझे नफ़रत है तुमसे,
    मगर एक सवाल आज भी परेशान किये हुए की –
    अगर नफ़रत ही थी तो वो इतना रोई क्यों…???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.