લાગે છે – ચિન્મય શાસ્ત્રી

તમારા સ્વપ્નનો ચહેરો નવું કિરદાર લાગે છે,

નજર-અંદાઝ કરવામાં નજરને વાર લાગે છે.

.

અનાયાસે તમારું કોઈ અણધાર્યા સ્થળે મળવું,

ક્ષણોનો ગુપ્ત કમરામાં થતો શણગાર લાગે છે.

.

સમયસર મુખ્ય બાબતની કબૂલતો કરી બેઠો,

હવે અંજામની ચિંતા ઘણી બેકાર લાગે છે.

.

અહો ! શું ખુબસૂરત છે અદા રજૂઆત કરવાની,

તમારો આગવો ઈનકાર પણ વહેવાર લાગે છે.

.

હશે વ્યક્તિત્વની તાસીર કે મહેફિલની રંગતમાં,

તવાયફને બધાની આંખમાં સૂનકાર લાગે છે.

.

( ચિન્મય શાસ્ત્રી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.