ઓ દરિયા ! -ચિનુ મોદી

દરિયા ! ઓ દરિયા ! ડુબાડી તો જો;
સૂરજ ! ઓ સૂરજ ! દઝાડી તો જો.

આંખો ઓ આંખો ! છે ચેલેન્જ મારી,
લીલાંછમ બે સપનાં બતાડી તો જો.

ગગન ! ઓ ગગનિયા ! તને કહું છું,
મને તારલા જેમ પછાડી તો જો.

ઘણાં વર્ષથી હું સદેહે અહીં છું,
અહીંથી મને તું ઉખાડી તો જો.

થયા બંધ શ્વાસો ને લોહી અટકતું-
નિર્જીવ છું; પણ, ઉપાડી તો જો.

( ચિનુ મોદી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.