શમણાને ફૂટી છે પાંખો – હિતેન આનંદપરા

શમણાને ફૂટી છે પાંખો

લઈને નસીબ આજ આવ્યું જીવનમાં અણિયાળી નમણી એ આંખો

.

વર્ષોથી સૂના આ આંગણમાં આજે શૈશવના પગરવ થયા

સંકોરી જાતને બેઠેલાં સ્પંદન અચરજથી ઊભાં થયાં

ઉજ્જડ વેરાન સાવ સુક્કી ક્ષિતિજે

ઘેરો અંધાર થયો ઝાંખો

.

ચહેરા પર વીખરાતી વ્હાલપની ભાષાને શોધવાની બોલવાની કેવી મજા

રેશમિયા ગાલો પર તરવરતી લજ્જાને છેડવાની તેડવાની કેવી મજા

પોતાની જાત કદી ઓર વ્હાલી લાગે

આયનામાં ઝીણવટથી ઝાંકો

.

રોમરોમ ઊગતી સવારોના ક્યારામાં સ્પર્શ એક મનગમતો ફૂટે

કૂંપળની સાથ પ્રેમ એવો વધે કે વૃક્ષોનાં વળગણ પણ ચૂટે

આંખોને સોંસરવી બંધ કરી ચેહેરાને

નાજુક હથેળીથી ઢાંકો

.

( હિતેન આનંદપરા )

Share this

4 replies on “શમણાને ફૂટી છે પાંખો – હિતેન આનંદપરા”

  1. “રોમ રોમ ઉગતી સવારો ના ક્યારામા સ્પર્શ એક મનગમતો ફુટે,
    કુંપળ ની સાથે એવો પ્રેમ વધે કે વ્રુક્ષો નુ વળગણ પણ છુટે…

    વાહ…..

  2. “રોમ રોમ ઉગતી સવારો ના ક્યારામા સ્પર્શ એક મનગમતો ફુટે,
    કુંપળ ની સાથે એવો પ્રેમ વધે કે વ્રુક્ષો નુ વળગણ પણ છુટે…

    વાહ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.