સાબિત કરો – ખલીલ ધનતેજવી

આમ કહેવાનો આ મતલબ એમ છે સાબિત કરો,

તમને મારામાં ભરોસો કેમ છે સાબિત કરો.

.

હું તમારા બોલવા હસવામાં અટવાતો રહું,

પ્રેમ છે તમને તો કેવો પ્રેમ છે સાબિત કરો.

.

ડૂબવાની મારી હિંમત હું પછી સાબિત કરીશ,

દિલ તમારું કેવું દરિયા જેમ છે સાબિત કરો.

.

રાતભર ઝાકળ રડ્યું છે એમ ફૂલોએ કહ્યું ?

એ તમારું સત્ય છે કે વહેમ છે સાબિત કરો.

.

જીતવું કે હારવું એની કશી હમગમ નથી,

માત્ર રમવું, એ તમારી નેમ છે સાબિત કરો.

.

આજ લાગે છે ખલીલ, અંધારું ઓગળશે નહીં,

આપ કો’ છો રાત તૂટે તેમ છે સાબિત કરો.

.

( ખલીલ ધનતેજવી )

One thought on “સાબિત કરો – ખલીલ ધનતેજવી

  1. પ્રેમ છે તમને તો કેવો પ્રેમ છે સાબિત કરો…અરે કેટલી વાર પણ? અને કઈ કઈ રીતે? હજુ પણ જરૂર છે?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.