જાનાં – હનીફ સાહિલ

આશિકીનો કમાલ છે જાનાં

માત્ર તારો ખયાલ છે જાનાં

 .

ફૂલ ખુશ્બૂ કે ચાંદ તારા હો

તું ફક્ત બેમિસાલ છે જાનાં

 .

આઈનો પણ તડાક દઈ તૂટે

એવો તારો જમાલ છે જાનાં

 .

હું તો ખુશહાલ છું જુદાઈમાં

તું કહે કેવા હાલ છે જાનાં

 .

આપવું હોય જો તો આપી દે

દિલના ક્યાં ભાવતાલ છે જાનાં

 .

એક તારા થકી હતી આબાદ

જિંદગી પાયમાલ છે જાનાં

 .

શોકગ્રસ્ત એકલો હનીફ નથી

ચાંદ પણ પુરમલાલ છે જાનાં

 .

( હનીફ સાહિલ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.