કોયલ-પ્રીતમ લખલાણી

૧.
જો ડાળે
કોયલ
ટહુકતી ન હોત તો
ફળિયે
લહેરાતું વૃક્ષ
મારા ડ્રોઈંગરૂમમાં
ઝૂલતી ફ્રેમમાં
ઊભું હોત !

૨.
શેરીમાં
આજ
ધોધમાર ટહુકે છે
કોયલ !

૩.
એક ઢળતી સાંજે
સ્વરકિન્નરીને મેં કહ્યું,
‘તમારા કંઠના
કામણનું ઓજસ
ચારે તરફ ફેલાયેલું છે !’
બારી તરફ
આંગળી ચીંધી તે બોલી :
‘પેલી ડાળે
મન મૂકીને ટહુકતી
કોયલ
સમુંતો નહીં જ ને ?’

( પ્રીતમ લખલાણી )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.