દિવ્યભાસ્કર અને ટાઈપભૂલો

આ વિષય પર થોડા સમયથી ચર્ચા ચાલી રહી છે. એનો એક વધુ નમૂનો જુઓ.

Divya Bhaskar - Valsad Vapi Edition (19/03/2010)

કંટોલ કે કંટ્રોલ?

અહીં ટાઈપ ભૂલ નથી. પણ બોલચાલની ભાષાને લખવાની ભાષા બનાવી દીધી છે. આવું વાંચીને હસવું કે રડવું તે સમજાતું નથી.

આ વિશે વધુ વાંચવા અહીં ક્લીક કરો.

Share this

10 replies on “દિવ્યભાસ્કર અને ટાઈપભૂલો”

 1. બરાબર યાદ નથી પણ ઘણા સમય પહેલા ઓરકુટ પર ‘ગુજરાતી : છાપા, મેગેઝિન અને કૉલમ” કોમ્યુમાં છબરડાની આવી જ એક આઈટમ હતી કે “નાસતો ફરતો કેદી”ના બદલે કદાચ નાસ્તો કરતો છપાયું હતું ! !

 2. બરાબર યાદ નથી પણ ઘણા સમય પહેલા ઓરકુટ પર ‘ગુજરાતી : છાપા, મેગેઝિન અને કૉલમ” કોમ્યુમાં છબરડાની આવી જ એક આઈટમ હતી કે “નાસતો ફરતો કેદી”ના બદલે કદાચ નાસ્તો કરતો છપાયું હતું ! !

 3. કેટલીક વખત તેવું પણ બને છે કે કોઈ સમાચાર એકદમથી આવી જાય છે અને જે તે સમાચાર ફરજિયાત છાપવાના જ હોય છે, આવા સમયે જગ્યા ન હોવા છતા બીજા સમાચાર દૂર કરી જે તે સમાચાર ગોઠવવા પડે છે ત્યારે સમાચાર કંપોઝ કરી પ્રુફરીડરને બતાવવાનો પણ સમય હોતો નથી અથવા તો મોડા સમાચાર આવ્યા હોય પ્રુફરીડર હાજર પણ નથી હોતા જેથી ઉતાવળમાં આવી માનવીય ભૂલો સ્વભાવિક છે. ….(ખાસનોંધ – આ કોમેન્ટ ઉતાવળથી કરી છે જેથી જોડણીની ભૂલ(લો) ક્ષમ કરશો.)

 4. કેટલીક વખત તેવું પણ બને છે કે કોઈ સમાચાર એકદમથી આવી જાય છે અને જે તે સમાચાર ફરજિયાત છાપવાના જ હોય છે, આવા સમયે જગ્યા ન હોવા છતા બીજા સમાચાર દૂર કરી જે તે સમાચાર ગોઠવવા પડે છે ત્યારે સમાચાર કંપોઝ કરી પ્રુફરીડરને બતાવવાનો પણ સમય હોતો નથી અથવા તો મોડા સમાચાર આવ્યા હોય પ્રુફરીડર હાજર પણ નથી હોતા જેથી ઉતાવળમાં આવી માનવીય ભૂલો સ્વભાવિક છે. ….(ખાસનોંધ – આ કોમેન્ટ ઉતાવળથી કરી છે જેથી જોડણીની ભૂલ(લો) ક્ષમ કરશો.)

 5. આવી શબ્દો કે જોડણીની ભૂલો દર્ક ગુજરાતી અખબારમાં રોજ જોવા મળે છે. આપણા અખબારના માલિકો અત્યંત બેદરકાર છે. આવી જ ભૂલો ટીવીની ગુજરાતી ચેનલોમાં જે નીચેના ભાગે લાઈનો મૂકાય છે તેમાં અસંખ્ય વાર આવતી રહે છે. આમ તમામ મીડીયા વાળા ગુજરાતી ભાષા માટે બેદરકાર છે કારણ કે કમભાગ્યે
  આપણે ગુજરાતીઓને આપણી ભાષા માટે કોઈ લગાવ કે ગૌરવ નથી તે મુખ્ય કારણ છે તેમ મારું માનવું છે.
  સ-સ્નેહ
  અરવિદ

 6. આવી શબ્દો કે જોડણીની ભૂલો દર્ક ગુજરાતી અખબારમાં રોજ જોવા મળે છે. આપણા અખબારના માલિકો અત્યંત બેદરકાર છે. આવી જ ભૂલો ટીવીની ગુજરાતી ચેનલોમાં જે નીચેના ભાગે લાઈનો મૂકાય છે તેમાં અસંખ્ય વાર આવતી રહે છે. આમ તમામ મીડીયા વાળા ગુજરાતી ભાષા માટે બેદરકાર છે કારણ કે કમભાગ્યે
  આપણે ગુજરાતીઓને આપણી ભાષા માટે કોઈ લગાવ કે ગૌરવ નથી તે મુખ્ય કારણ છે તેમ મારું માનવું છે.
  સ-સ્નેહ
  અરવિદ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.