ખૂબ સસ્તી છે-શોભિત દેસાઈ

જો વીતી ગઈ તો લાગે વેદનાઓ ખૂબ સસ્તી છે
ફરી બેઠા થવાની સૌ વ્યથાઓ ખૂબ સસ્તી છે

પુન:નો પાક લીલોછમ્મ ઊગી ચાલ્યો છે વય વધતાં
હવે તારા મિલનની શક્યતાઓ ખૂબ સસ્તી છે

ઘણા યત્નો પછી આવે છે ને ટકતું નથી લાંબુ
છે દુર્લભ સુખ સદાનું, આપદાઓ ખૂબ સસ્તી છે

ધુમાડે લઈ ગયો અગ્નિ, ધરા-પાણી-ગગનને પણ
દિલાસો છે તો કેવળ એ, હવાઓ ખૂબ સસ્તી છે

પ્રતિદિન ફાંફાં પડતાં જાય છે માણસને રહેવાનાં
પરમ છે લહેરમાં-બધી ધજાઓ ખૂબ સસ્તી છે

ભિખારીની તમે ઝોળીમાં નાખી તો જુઓ રૂપિયો
છે નિર્મમ મોંઘવારી પણ દુઆઓ ખૂબ સસ્તી છે

( શોભિત દેસાઈ )

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.